فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس" / فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

استوارت کریگ کار روی شاهزاده دورگه را شروع کرده

MSNBC یک مصاحبه کوتاه با طراح صحنه فیلم های هری پاتر، استوارت کریگ منتشر کرده است. او در این مصاحبه یک سری اطلاعات جالب در مورد تغییر صحنه در طول این سال ها داده است.
وی همچنین گفت کار برای شاهزاده دو رگه در حال پیشرفت و انجام است: "خیلی موثر باید باشه و زیبا و البته زننده. برای همین من در حال بررسی برای انجام دادنش هست." همچنین او خیلی مشتاق هست تا زودتر قدیسان مرگ را بخواند:
"نمیتونم صبر کنم. باید بدونیم چه صحنه هایی رو برای فیلم آخر بایستی نگه داریم." او هیچ اطلاعاتی از اتفاقات کتاب ندارد. "به هیچ وجه نمیدونم. من هم باید مثل بقیه برم کتاب فروشی ها" درست مثل بقیه طرفداران.