ایران

پخش هري پاتر يك از شبكه تهران

برنامه “تماشاخانه” از مخاطبان خود خواست كه فيلم هاي سينمايي مورد نظر خود را درخواست كنند تا از اين برنامه پخش شود.
فيلم هاي هري پاتر، مرد عنكبوتي، شگفت انگيزان، دي جي مون، شرك، در جستجوي نمو، لوك خوش شانس و … در ميان صدها تماس كودك و نوجوان در روز با روابط عمومي شبكه تهران بيشترين درخواست را داشتند.
فيلم سينمايي “هري پاتر و سنگ جادو” روز پنجشنبه، 26 بهمن، ساعت 13:30 از شبكه تهران پخش خواهد شد.