پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

اولین نگاه: غارتگران جوان و اسنیپ جوان در فیلم ۵

دو عکس جدید از صحنه قدح اندیشه فیلم هری پاتر و محفل ققنوس منتشر شده است.
یکی از این عکس ها اسنیپ جوان را نشان می دهد که در حال کتاب خواندن است و دیگری غارتگران جوان (سیریوس، جیمز، لوپین و پتی گرو) را نشان می دهد که دم باریک (پیتر پتی گرو) در میان آنها نیست.
به نظر می آید این عکس ها اسکنی از یک مجله و یا کارت باشند. ما سعی می کنیم عکس هایی با کیفیت بالاتری به دست بیاوریم تا در اختیار شما قرار دهیم. می توانید عکس اسنیپ را در اینجا و عکس غارتگران را در اینجا ببینید.
متشکریم، HarryLatino.com !