فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

باز هم عکس های جدید از محفل ققنوس

امروز عکس های جدیدی از فیلم هری پاتر و محفل قنوس منتشر شده است. یکی از این عکس ها ناتالیا تنا، بازیگر نقش تانکس را با گریم نشان می دهد.
عکس بعدی مربوط به محفل ققنوس یک است، که در این عکس دامبلدور، سیریوس و جیمز دیده می شوند. و عکس آخر نیز هری را نشان می دهد که هر سه عکس را بوسیله لینک های زیر می توانید ببینید:
تانکس
محفل ققنوس جوان
هری
از NataliaTena.net، HarryLatino و UHP هم متشکریم!