فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

باز هم عكس هاي جديد از محفل ققنوس

امروز عكس هاي جديدي از فيلم هري پاتر و محفل قنوس منتشر شده است. يكي از اين عكس ها ناتاليا تنا، بازيگر نقش تانكس را با گريم نشان مي دهد.
عكس بعدي مربوط به محفل ققنوس يك است، كه در اين عكس دامبلدور، سيريوس و جيمز ديده مي شوند. و عكس آخر نيز هري را نشان مي دهد كه هر سه عكس را بوسيله لينك هاي زير مي توانيد ببينيد:
تانكس
محفل ققنوس جوان
هري
از NataliaTena.net، HarryLatino و UHP هم متشكريم!