دنیل ردکلیف

عکس های مطبوعاتی جدید از اکوس

مراسم عکس های مطبوعاتی نمایش “اکوس” با هنرنمایی دن رادکلیف (هری پاتر) و ریچارد گریفیث (عمو ورنون) امروز در لندن برگزار شد. ما عکس های جدیدی از این دو بازیگر در این مراسم به دست آورده ایم که در این قسمت گالری، قابل مشاهده هستند. توجه داشته باشید که بقیه عکس ها در صفحه دو لینک مذکور هستند.
توجه: محتوای عکس های بخش “اکوس” گالری ممکن است از لحاظ اخلاقی نامناسب باشند، همچنین در این عکس های جدید، برای اولین بار دنیل را با سیگار می بینید!