دنیل ردکلیف

عكس هاي مطبوعاتي جديد از اكوس

مراسم عكس هاي مطبوعاتي نمايش “اكوس” با هنرنمايي دن رادكليف (هري پاتر) و ريچارد گريفيث (عمو ورنون) امروز در لندن برگزار شد. ما عكس هاي جديدي از اين دو بازيگر در اين مراسم به دست آورده ايم كه در اين قسمت گالري، قابل مشاهده هستند. توجه داشته باشید که بقیه عکس ها در صفحه دو لینک مذکور هستند.
توجه: محتواي عكس هاي بخش “اكوس” گالري ممكن است از لحاظ اخلاقي نامناسب باشند، همچنين در اين عكس هاي جديد، براي اولين بار دنيل را با سيگار می بینید!