بازیگران

رالف فاینس، بازیگر ولدمورت هم بله…!

رالف فاینس بازیگر نقش لرد ولدمورت در فیلم های هری پاتر، چند روز پیش در هواپیما، با یکی از خدمه پرواز رابطه نا مشروع جنسی بر قرار کرده بود.
در روز ۲۴ ژانویه این بازیگر بصورت غیر بهداشتی و نا سالم با یکی از خدمه پرواز خطوط هوایی کنتس به نام لیزا رابرتسون در توالت هواپیما رابطه نا مشروع بر قرار کرده است. و وقتی که بقیه کارکنان هواپیما به توالت مراجعه می کنند آنها را مشاهده می کنند. ولی رابرتسون ابتدا قبول نمی کند که رابطه ای داشته اما بعدا اعتراف می کند.
مدتی بعد در مصاحبه ای رابرتسون ادعا می کند که: “بله درسته. ما اون شب در هواپیما عشق بازی می کردیم. اولش من قبول نکردم چون نمیخواستم شغلم رو از دست بدم و نمیخواستم باعث صدمه دیدن به رالف هم بشم. رالف تو عشق بازی خیلی فوق العاده است و فکر کنم اگر به خاطر این رابطه من کارم رو هم از دست بدم ارزشش رو خواهد داشت. اون تمام مدت چشم هاش رو نبست و به من زل می زد، در ضمن ما دیوانه وار همدیگرو می بوسیدیم.”
خطوط هوایی کنتس متعلق به کشور استرالیا میباشد و این رابطه در سفر از استرلیا به هند صورت گرفته است. هم اکنون خدمتکار زن مذکور از کار اخراج شده است.