مختلف

سایت رسمی پاتر به قالب سنگ جادو در آمد

سایت HarryPotter.com به قالب قدیمی خود یعنی سنگ جادو برگشته است. حدس می زنیم که این اتفاق احتمالا به خاطر یک اشتباه کامپیوتری در وب سایت برادران وارنر باشد، و این بیانگر این نکته است که آنها مشغول کار روی وب سایت جدید رسمی پاتر هستند.
به محض اینکه اطلاعات جدید بیشتری در این زمینه کسب کنیم به اطلاع شما خواهیم رساند!