فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

شاهزاده دورگه احتمالا در ایرلند ضبط میشود

برادران وارنر ظاهرا قصد دارند بخش هایی از فیلم شاهزاده دورگه را در ایرلند فیلم برداری کنند. شرکت بر این باور است که صحنه های انگلستان دیگر خسته کننده شده است و در ضمن تعدادی از تولیدکنندگان فیلم پیش از این از بخش هایی در ایرلند بازدید هم کرده اند. مخصوصا که زمین های ایرلند شباهت بسیاری به زمین های بریتانیا دارد.