پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

عکس های جدید از وسایل پشت صحنه فیلم ۵

عکس های جدیدی از وسایلی که در فیلم برداری هری پاتر و محفل ققنوس استفاده شده اند، شامل چوبدستی هری و رون، امتحان سمج و … را می توانید در اینجا ببینید.
با تشکر از Oclumencia و HPFZ !