فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

عكس هاي جديد از وسايل پشت صحنه فيلم 5

عكس هاي جديدي از وسايلي كه در فيلم برداري هري پاتر و محفل ققنوس استفاده شده اند، شامل چوبدستي هري و رون، امتحان سمج و … را مي توانيد در اينجا ببينيد.
با تشكر از Oclumencia و HPFZ !