پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
رولینگ

رولینگ از eBay برای فروش کتاب دزدی شکایت کرد

جی.کی.رولینگ نویسنده کتاب های هری پاتر، از وب سایت eBay برای فروش کپی های غیر قانونی الکترونیکی کتاب هایش در هند شکایت کرد.
نیل بلر، مشاور حقوقی رولینگ در دایره ادبی کریستوفر لیتل گفت:
سال ها بود که این طور به نظر می رسید که eBay نسبت به کنترل فروشندگانش در سایتشان برای ارائه نسخه های دزدی یا جعلی مربوط به هری پاتر برای فروش به طرفداران بی گناه، هیچ تمایلی نشان نمی دهد. ما بارها از eBay درخواست کردیم که از فروش این موارد جلوگیری به عمل آورد و آنها را بررسی کند که بعدا فهمیدیم آنها را می شناسند. از آنجایی که به درخواست ما اعتنا نکردند ما هیچ راه دیگه ای نداشتیم و از طریق مراجع قضایی وارد شدیم.
بقیه در ادامه خبر…

جی.کی.رولینگ پیش از این هم به طرفداران در سایت خودش اخطار داده بود که در eBay نسخه های امضا شده جعلی و دزدی الکترونیکی هری پاتر را خرید نکنند.
در ژانویه سال جاری، جی.کی.رولینگ در سایتش اخطاری در مورد نسخه های غیر قانونی کتاب ها منتشر کرد و بارها در موقعیت های مختلف اعلام کرد که کتاب ها برای دانلود منتشر نخواهند شد. او همچنین به طرفداران در مورد تعدادی از شیادانی که لوازم امضا شده و غیر مجاز را در eBay می فروشند تذکر داده بود. ما هم در ماه گذشته اعلام کردیم که هیچ نسخه الکترونیکی از قدیسان مرگ برای جلوگیری از نسخه های دزدی منتشر نخواهد شد.