پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
فیلم‌ها

حراجی لباس های فیلم هری پاتر

یکی از بزرگترین حراجی های اروپا که تا به امروز برای لباس های تلویزیونی و فیلم ها برگزار شده، در لندن برپا شده است. در حدود ۴۰۰ لباس از پالتوی سیریوس در زندانی آزکابان و ردای خانم هوچ از فیلم اول پاتر در این حراجی به چشم می خورد.