اما واتسون

ایجاد مزاحمت برای اما

روزنامه انگلیسی THE SUN در گزارشی خبر داده که اما واتسون از سوی جوانی 20 ساله مورد مزاحمت قرار گرفته.
به گزارش این روزنامه این جوان که از محل و زمان به مدرسه رفتن اما باخبر شده بود،به طور ناگهانی در سر راه او قرار گرفت.در این زمان، این اتفاق توسط اطرافیان او به پلیس اطلاع داده شده و تا زمان رسیدن پلیس برای او بادی گاردی شخصی در نظر گرفته می شود.
گفته می شود که این جوان از طرفداران افراطی اما واتسون بوده و بعد از تعقیب او در چند مکان به او نزدیک شده و با او درباره فیلم های هری پاتر و بازیگران آن صحبت می کندو سپس قصد مزاحمت او را می کند.از آنجا که این مرد برای اطرافیان اما ناشناخته بود به مسئولین مدرسه و والدین او اطلاع داده می شود و آنان نیز به پلیس اطلاع می دهند.
پلیس بعد از رسیدن با این جوان صحبت کرده و به او هشدارهایی میدهد و او نیز به طور مشکوکی توجیه می شود.
بقیه در ادامه خبر…

یکی از دوستان اما در این باره می گوید:«این اتفاق برای اما هم ناراحت کننده و هم ناامید کننده بود.او و سایر بازیگران هری پاتر تلاش فراوانی می کنند تا مانند همه مردمان دیگر به طور عادی زندگی کنند.آنان مانند سایرین به مدرسه می روند،مانند آنها کارهای خود را انجام می دهند و دوستان و تفریحات مورد علاقه خود را دارند.همان قدر که او در برابر این شهرت مسئولیت دارد و بایستی رفتار خود را کنترل کند سایرین نیز باید به همان اندازه او را درک کنند.»
این در حالیست که خود اما نیز بیان کرده که بخش عمده ای از محبوبیت او به خاطر وفاداری او در نداشتن هیچ دوست پسری است.