اما واتسون / فيلم 7 "هری پاتر و یادرگاران مرگ-قسمت اول" / فیلم 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه"

برادران وارنر از بازگشت اما كاملاً مطمئن است

در طول چند ماه اخير خبرهاي ضد و نقيضي از برگشت يا عدم برگشت اما واتسون براي بازي در دو قسمت آخر فيلم هاي هري پاتر منتشر شده است.
اما امروز CBBC Newsround با خاتمه دادن به تمام شايعات اخير، به نقل از منابع رسمي اعلام كرد كه كمپاني برادران وارنر گفته است:‌ “ما كاملاً مطمئنيم كه اما براي فيلم هاي شش و هفت برمي گردد. اما، كه نقش هرميون را در فيلم ها بازي مي كند، قرار است به زودي قرارداد جديدش را امضا كند.”