کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

اسكولاستيك اعلام كرد: قديسان مرگ 784 صفحه است

امروز، اسكولاستيك، ناشر آمريكايي رمان هاي هري پاتر، اعلام كرد كه هري پاتر و قديسان مرگ، هفتمين و آخرين قسمت اين مجموعه، «784» صفحه خواهد داشت. همچنين اين كتاب ها بر روي كاغذهاي بازيافت شده چاپ خواهند شد.
با اين حساب، قديسان مرگ، دومين كتاب طولاني در سري داستان هاي هري پاتر خواهد بود. هري پاتر و محفل ققنوس با 870 صفحه طولاني ترين كتاب و جام آتش با 734 صفحه سومين كتاب طولاني اين مجموعه است. قابل ذكر است كه 784 صفحه، ممكن است تنها محتواي داستان نباشد، اغلب نيز اين تعداد صفحات اعلام شده شامل قسمت هايي همچون “درباره نويسنده” و غيره نيز مي باشد.
همچنين، بلومزبوري، ناشر بريتانيايي اين كتاب ها، به ما اعلام كرد كه خبر رسمي در مورد تعداد صفحات كتاب ها به اين زودي منتشر نخواهد شد.
بنابراين، كتابي كه خانم ويدا اسلاميه براي كتابسراي تنديس ترجمه خواهند كرد، حدوداً بيش از 1000 صفحه خواهد داشت و به احتمال زياد در دو جلد عرضه خواهد شد.