کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

نویسنده هری پاتر دو نفر را در کتاب آخر می کشد

جی کی رولینگ، نویسنده هری پاتر گفته است دو شخصیت داستان در هفتمین و آخرین بخش از کتاب هری پاتر خواهند مرد. اما او در سخنانش خیلی دقت کرده تا کسی نتواند آنها را شناسایی کند.خانم رولینگ در برنامه “ریچارد و جودی” کانال ۴ تلویزیون بریتانیا گفت که مدت هاست می داند این مجموعه چگونه تمام می شود، چرا که آخرین قسمت آن را “حدود سال ۱۹۹۰” نوشته است.او گفت: “یک شخصیت از مرگ نجات یافت، اما باید بگویم دو نفر که قصد کشتنشان را نداشتم، می میرند! .”او از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد از آنجا که “نمی خواهم ای میل های خصمانه یا چیزهای دیگری از این قبیل دریافت کنم”.
منبع: Persian BBC