مختلف

تولدت مبارك، ديويد رولينگ موري!

امروز، تولد تنها پسر نويسندۀ محبوبمان است. ما نيز تولد چهار سالگي ديويد رولينگ موري، فرزند جي.كي.رولينگ را تبريك مي گوييم! تولدت مبارك، ديويد!
براي ديدن بقيه مناسبت هاي هري پاتر، تقويم 86 هري پاتر را دريافت كنيد.