دنیل ردکلیف

ويديوي مصاحبه دن در Jonathan Ross

دنيل رادكليف ديشب در برنامه “Friday Night With Jonathan Ross” كه از BBC پخش شد حضور يافت و در مورد نمايش اكوس و هري پاتر و محفل ققنوس، آخرين فيلمش، توضيحاتي داد. اين مصاحبه كه در قسمت هايي از نظر اخلاقي داراي صحبت هاي نا مناسبي است را در اينجا يا اينجا ببينيد.