ایران

آثار هري‌پاتر القاء قدرت‌مندي بي‌اساس است

مريم صباغ زاده ايراني، نويسنده و كارشناس ادبيات كودك و نوجوان گفت : تاثيرات نامحسوس و ظريف آثارهري‌پاتراز عوالم متافيزيكي درانديشه نوجوانان ، جاي نگراني دارد.
صباغ زاده به خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا) ،گفت:” يكي از شخصيت‌هاي داستان هري‌پاتر به گونه‌اي است كه مي‌تواند با قهاريت (فادر، چیره دست) به آن چه اراده كند دست يابد و اينكه آدمي به چنين درجه توانمدي برسد بر مخاطبان تاثير منفي خواهد داشت.”
بقیه در ادامه خبر…

وي كه آثار هري‌پاتر را خوانده است، در ادامه اين مطلب افزود :” موضع ذكر شده، نكته‌اي است كه در نقد و بررسي آثارهري پاتر كمتر به چشم مي‌خورد ، اما جاي نگراني دارد ، يعني برجسته كردن آدمي قهار ، مقتدر، توانمند و در عين حال بي منطق ،البته در پايان داستان سپيدي بر سياهي پيروز شده و هري پاتر برتر خواهد شد اما باز اين روند تاثيرات منفي خواهد داشت .”

اين نويسنده در عين وارد كردن اين انتقاد ،‌ اين كتاب‌ها را بسيار پر مخاطب و هيجان انگيز دانست و رد كردن اين كتاب‌ها را درست و منطقي نمي‌داند و دليل استقبال از اين آثار را اسرار آميز بودن و هيجان‌انگيزي آن مي‌داند.

به عقيده صباغ زاده ، خلاقيت درشيوه نگارش جي‌كي‌رولينگ موج مي‌زند و آثارش بين مخاطبين كودك ونوجوان طرفداران بسياري دارد و حتي بر بهداشت رواني مخاطب هم تاثيرات منفي نخواهد داشت.

اين كارشناس ادبيات كودك و نوجوان ، سن نوجواني را سن هيجان و خيال پردازي زيباي نوجواني مي‌داند و ادامه داد:” نويسندگان ما بايد به شناخت هيجانات و نيازهاي مخاطبان در اين سن بپردازند و با آگاهي كامل از روحيات اين گروه سني دست به قلم ببرند.”

صباغ زاده يادآور شد :” در گذشته پدران و مادران ما،داستان‌هاي اساطيري را براي ما بازگو مي‌كردند بي آن كه بدانند چه گنجينه عظيمي را به دست ما مي‌سپارند. مانند داستانهاي امير ارسلان نامدار و … نويسندگان ما نيز بايد با رويكردي جديد به اين داستانها توجه داشته باشند . چراكه ما هم اسطوره هاي فراواني داريم اما بايد با شيوه‌ نگارشي جديد به اين مقوله بپردازيم.