کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

کتاب صوتی قدیسان مرگ با خود کتاب می آید

نسخه صوتی قدیسان مرگبار همزمان با کتاب ۷ یعنی در تاریخ ۲۱ جولای (۳۰ تیر) عرضه خواهد شد.
ناشر این کتابهای صوتی بیان کرده است که مدت زمان خواندن این کتاب صوتی۲۱ ساعت بوده و قیمت آن حدودا ۷۹.۹۵ دلار خواهد بود.تعداد چاپ نسخه اولیه هنوز مشخص نیست.اما به گفته ناشر آن تعدادش مطمئنا از تعداد چاپ نسخه ششم یعنی شاهزاده دورگه بیشتر خواهد بود.
تعداد چاپ اولیه کتاب شاهزاده دورگه ۶۳۵ هزار نسخه بوده است.