مختلف

تولدتان مبارك، فرد و جرج ويزلي!

امروز اول آوريل (12 فروردين) است و همانطور كه در وب سايت جي.كي.رولينگ نيز مي توانيد ببينيد، روز تولد فرد و جرج ويزلي است! ما نيز تولد اين دوقلوهاي صاحب فروشگاه شوخي را تبريك مي گوييم! تولدتان مبارك!
همچنين، با فرا رسيدن ماه آوريل، وب سايت جو به روز شده تا جادوگر جديد ماه را معرفي كند:

ماجنتا كامستاك
1991-1895
نقاش تجربي كه چشم هايي را كشيد كه بيننده را تعقيب مي كند، چه در اتاق باشد، چه در هر جاي ديگر خانه.