مختلف

تولدتان مبارک، فرد و جرج ویزلی!

امروز اول آوریل (۱۲ فروردین) است و همانطور که در وب سایت جی.کی.رولینگ نیز می توانید ببینید، روز تولد فرد و جرج ویزلی است! ما نیز تولد این دوقلوهای صاحب فروشگاه شوخی را تبریک می گوییم! تولدتان مبارک!
همچنین، با فرا رسیدن ماه آوریل، وب سایت جو به روز شده تا جادوگر جدید ماه را معرفی کند:

ماجنتا کامستاک
۱۹۹۱-۱۸۹۵
نقاش تجربی که چشم هایی را کشید که بیننده را تعقیب می کند، چه در اتاق باشد، چه در هر جای دیگر خانه.