مختلف

کودکان هری پاتر را انتخاب می کنند

دیشب، در ۲۰مین دورۀ جوایز سالیانه منتخب کودکان Nickelodeon، سری کتاب های هری پاتر در بخش “کتاب محبوب” برندۀ جایزه شد. در این مراسم، در سال های گذشته هری در بخش “فیلم محبوب” نیز برندۀ جایزه شده است.
برگزیدگان این جشنواره “چگونه کرم های سرخ کرده را بخوریم”، “جزیرۀ دلفین های آبی” و “یک سری حوادث ناگوار” هستند.