ایران

برخلاف همیشه، مکان نمایشگاه کتاب تهران تغییر کرد

سرانجام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كوتاه آمد و پذيرفت كه نمايشگاه كتاب تهران به صورت يكپارچه برگزار شود. گزينه نهايي براي برگزاري نمايشگاه بين المللي کتاب، مصلاي تهران است.
آخرين خبرها حکايت از آن دارد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با برگزاري نمايشگاه کتاب در مصلاي تهران موافقت کرده است.
پيش از اين وزارت ارشاد اصرار داشت كه نمايشگاه كتاب بايد به صورت دو تكه، در محل فعلي نمايشگاه هاي بين‌المللي و مصلاي تهران، برگزار شود اما سرانجام با فشار نظرات كارشناسي مجلس و شوراي شهر تهران؛ پذيرفت كه بدون اصرار بر ايده قبلي؛ برپايي يكپارچه را در مصلاي تهران بپذيرد.
به محض کسب اطلاع از غرفه کتاب سرای تندیس، آن را به اطلاع شما خواهیم رساند.