ایران

برخلاف همیشه، مکان نمایشگاه کتاب تهران تغییر کرد

سرانجام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کوتاه آمد و پذیرفت که نمایشگاه کتاب تهران به صورت یکپارچه برگزار شود. گزینه نهایی برای برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب، مصلای تهران است.
آخرین خبرها حکایت از آن دارد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلای تهران موافقت کرده است.
پیش از این وزارت ارشاد اصرار داشت که نمایشگاه کتاب باید به صورت دو تکه، در محل فعلی نمایشگاه های بین‌المللی و مصلای تهران، برگزار شود اما سرانجام با فشار نظرات کارشناسی مجلس و شورای شهر تهران؛ پذیرفت که بدون اصرار بر ایده قبلی؛ برپایی یکپارچه را در مصلای تهران بپذیرد.
به محض کسب اطلاع از غرفه کتاب سرای تندیس، آن را به اطلاع شما خواهیم رساند.