دنیل ردکلیف

عکس جدید از پسران دسامبر

دو عکس خیلی کوچک از پسران دسامبر، فیلم غیر هری پاتری دنیل رادکلیف، توسط وب سایت SA Film که کمپانی فیلم سازی جنوب استرالیا است، منتشر شده است. در عکس دوم، دن را در کنار بازیگر دختر مکملش می بینیم. عکس ها خیل کوچک هستند!!
عکس اول
عکس دوم