فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

محفل ققنوس پاياني سه بعدي خواهد داشت

پايان محفل ققنوس سه بعدي خواهد بودبرادران وارنر اعلام كرد كه هنگام نمايش فيلم هري پاتر و محفل ققنوس در سينماهاي IMAX در تيرماه امسال، 20 دقيقۀ پاياني آن به صورت سه بعدي خواهد بود. اين خبر خوشحال كننده اي براي طرفداران خواهد بود، چون صحنه هاي پاياني فيلم مربوط به نبرد مهيجي در وزارت سحر و جادو خواهد بود.
برادران وارنر همچنين گفت: «20 دقيقه آخر كه در IMAX سه بعدي است، عنصر محركي را به حركات فيلم مي افزايد، و باعث مي شود كه اين فيلم را به طرفداران در همۀ سنين توصيه كنيم. ما به دنبال اكران طولاني و موفق هستيم.»
يكي از رؤساي IMAX خاطرنشان مي كند: «ما براي اين كه كمك كنيم تا اين فيلم هري پاتر زنده شود، بيش از اين نمي توانستيم خوش حال باشيم. سينماهاي IMAX تنها مكاني هستند كه مي توان در آنها بهترين فيلم هاي مورد انتظار امسال را در جذابترين فرمت جهان تجربه كرد و ما پيش بيني مي كنيم كه تماشاگران بيش از پيش از هري پاتر و محفل ققنوس همراه با صحنه هاي سه بعدي IMAX لذت خواهند برد.»