پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

محفل ققنوس پایانی سه بعدی خواهد داشت

پایان محفل ققنوس سه بعدی خواهد بودبرادران وارنر اعلام کرد که هنگام نمایش فیلم هری پاتر و محفل ققنوس در سینماهای IMAX در تیرماه امسال، ۲۰ دقیقۀ پایانی آن به صورت سه بعدی خواهد بود. این خبر خوشحال کننده ای برای طرفداران خواهد بود، چون صحنه های پایانی فیلم مربوط به نبرد مهیجی در وزارت سحر و جادو خواهد بود.
برادران وارنر همچنین گفت: «۲۰ دقیقه آخر که در IMAX سه بعدی است، عنصر محرکی را به حرکات فیلم می افزاید، و باعث می شود که این فیلم را به طرفداران در همۀ سنین توصیه کنیم. ما به دنبال اکران طولانی و موفق هستیم.»
یکی از رؤسای IMAX خاطرنشان می کند: «ما برای این که کمک کنیم تا این فیلم هری پاتر زنده شود، بیش از این نمی توانستیم خوش حال باشیم. سینماهای IMAX تنها مکانی هستند که می توان در آنها بهترین فیلم های مورد انتظار امسال را در جذابترین فرمت جهان تجربه کرد و ما پیش بینی می کنیم که تماشاگران بیش از پیش از هری پاتر و محفل ققنوس همراه با صحنه های سه بعدی IMAX لذت خواهند برد.»