فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

نگاه BBC فارسی به پنجمین پاتر

سایت وزین BBC Persian بصورت اسلاید شو، جدیدترین فیلم هری پاتر را بررسی کرده است. این بخش ویژه BBC را در اینجا مشاهده کنید.
پنجمین فیلم هری پاتر 22 تیر اکران می شود و حماسه بزرگ هری پاتر در 31 تیر با انتشار هفتمین و آخرین کتاب، برای همیشه به پایان می رسد.