ایران / دنیل ردکلیف

نمایش اکوس به تهران آمد

اکوسنمایشنامه مشهور "اکوس"، اثر پیتر شفر توسط نشر افکار وارد بازار نشر ایران شد. شما هم می توانید با حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، به سراغ نشر افکار واقع در سالن ناشران عمومی، غرفه ی 64 رفته و این نمایشنامه که با عنوان "اکوئوس" با ترجمه مجید مصطفوی عرضه شده است را با قیمت 1000 تومان (و با تخفیف 500 تومان در نمایشگاه) خریداری کنید.
کتاب "اکوئوس (اسب)" از نشر افکار و نشر تجربه توسط مجید مصطفوی از متن پیتر شفر (Equus – Peter Shaffer) در تابستان 1383 اولین چاپ خود را در تیراژ 2000 نسخه داشته است.
نمایش اکوس که نمایشی قدیمی است، اخیرا توسط بازیگر ستاره فیلم های هری پاتر، دنیل رادکلیف به کارگردانی تیا شاروک در لندن بازسازی شده است و به فروش فوق العاده زیادی دست پیدا کرده است.
موضوع این نمایشنامه روانشناختی، مشکل روانی الان استرنگ در برخورد با اسب ها است.
اسکن طرح جلد این کتاب را با کیفیت بالا در اینجا مشاهده کنید.