ایران / دنیل ردکلیف

نمایش اکوس به تهران آمد

اکوسنمایشنامه مشهور "اکوس"، اثر پیتر شفر توسط نشر افکار وارد بازار نشر ایران شد. شما هم می توانید با حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، به سراغ نشر افکار واقع در سالن ناشران عمومی، غرفه ی ۶۴ رفته و این نمایشنامه که با عنوان "اکوئوس" با ترجمه مجید مصطفوی عرضه شده است را با قیمت ۱۰۰۰ تومان (و با تخفیف ۵۰۰ تومان در نمایشگاه) خریداری کنید.
کتاب "اکوئوس (اسب)" از نشر افکار و نشر تجربه توسط مجید مصطفوی از متن پیتر شفر (Equus – Peter Shaffer) در تابستان ۱۳۸۳ اولین چاپ خود را در تیراژ ۲۰۰۰ نسخه داشته است.
نمایش اکوس که نمایشی قدیمی است، اخیرا توسط بازیگر ستاره فیلم های هری پاتر، دنیل رادکلیف به کارگردانی تیا شاروک در لندن بازسازی شده است و به فروش فوق العاده زیادی دست پیدا کرده است.
موضوع این نمایشنامه روانشناختی، مشکل روانی الان استرنگ در برخورد با اسب ها است.
اسکن طرح جلد این کتاب را با کیفیت بالا در اینجا مشاهده کنید.