ایران / کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

نشر زهره آخرین کتاب هری پاتر را ترجمه نمی کند

انتشارات "زهره" که سال گذشته متن کتاب "شاهزاده دورگه" را با ترجمه خانم "سمیه گنجی" منتشر کردند، امسال از ترجمه آخرین رمان این مجموعه دست کشیدند.
مدیریت نشر زهره در مصاحبه ای با سایت جادوگران اعلام کردند که "ما کتاب هفت را به خاطر حضور تندیس ترجمه نمی کنیم."
آقای دکتر حسین زاده، مدیر انتشارات در همین ارتباط گفتند:

من اگر قبل از ترجمه کتاب می دانستم که تندیس کپی رایت آن را گرفته است ترجمه نمیکردم… و ما کتاب هفت را ترجمه نمیکنیم به خاطر حضور تندیس.

با تشکر از جادوگران!