ایران

هری پاتر، کتاب با کلاس ها!

همشهری جوان در شماره آخر خود مطلبی با عنوان "ادبیات عامه پسند: با کلاس ها" منتشر کرده است و در آن به کتاب های هری پاتر هم اشاره شده است.

وجود رمان‌هاي خوش نوشت و خوش خوان در ميان عامه پسندها، اتفاقي است كه مي تواند بازار كتاب ما را متحول كند… بعضي از چيزها توي مملكت ما از روي جوگيري؛ موج مي خواهد و موج سوار. بسياري از كتاب هايي كه در اين سال ها و قبل تر پرفروش شده اند، سوار بر همين موج ها توي ساحل پول پياده شده اند؛ كتاب هايي كه حالا خريدارانش خيلي كمتر شده است و از آن اوج رؤيايي حسابي دور افتاده اند. كتاب هاي سياسي از مشخص ترين و قرص ترين نمونه هاي آثار اين جوري اند؛ كتاب هايي كه بدون در نظر گرفتن سخت يا سهل بودنشان به خاطر وجود يك جوّ خاص، ملت در يك مقطع زماني، به آنها اقبال نشان داده اند و كمي بعد فراموششان كرده اند. همين اتفاق، مطمئنا چند سال بعد براي كتاب هاي ميلان كوندرا يا هري پاتر هم خواهد افتاد.

متن کامل این مطلب را در اینجا مطالعه کنید.