ایران

هری پاتر، کتاب با کلاس ها!

همشهری جوان در شماره آخر خود مطلبی با عنوان "ادبیات عامه پسند: با کلاس ها" منتشر کرده است و در آن به کتاب های هری پاتر هم اشاره شده است.

وجود رمان‌های خوش نوشت و خوش خوان در میان عامه پسندها، اتفاقی است که می تواند بازار کتاب ما را متحول کند… بعضی از چیزها توی مملکت ما از روی جوگیری؛ موج می خواهد و موج سوار. بسیاری از کتاب هایی که در این سال ها و قبل تر پرفروش شده اند، سوار بر همین موج ها توی ساحل پول پیاده شده اند؛ کتاب هایی که حالا خریدارانش خیلی کمتر شده است و از آن اوج رؤیایی حسابی دور افتاده اند. کتاب های سیاسی از مشخص ترین و قرص ترین نمونه های آثار این جوری اند؛ کتاب هایی که بدون در نظر گرفتن سخت یا سهل بودنشان به خاطر وجود یک جوّ خاص، ملت در یک مقطع زمانی، به آنها اقبال نشان داده اند و کمی بعد فراموششان کرده اند. همین اتفاق، مطمئنا چند سال بعد برای کتاب های میلان کوندرا یا هری پاتر هم خواهد افتاد.

متن کامل این مطلب را در اینجا مطالعه کنید.