پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

چهار پوستر دیگر از محفل ققنوس

با صحبت هایی که وارنر براز کرد، دیگر به هیچ پوستری اعتماد نداریم و میتونید اینها رو بصورت پوسترهایی که به دست طرفداران تهیه شده نگاه کنید! سه پوستر اول را قبلا دیده بودیم ولی این بار یک سری تغییرات در آن اعمال شده و پوستر چهارم کلا جدید است:
پوستر اول
پوستر دوم
پوستر سوم
پوستر چهارم