روپرت گرینت

روپرت گرینت در مجله “Cosmo Girl”

روپرت گرینت در مجله Cosmo Girl حضور پیدا کرده و ما اسکن هایی از این مجله را برای شما آماده کرده ایم! اولین عکس اسکن شده، روپرت را در رتبه هشتم از "ده چهره برتر" قرار داده است و دومین تصویر اسکن شده او را در رتبه دوم از "صد چهره برتر جالب و شخصیت های کتاب های کمیک، دختر کش… که در تابستان قرار است ما را سرگرم کنند" قرار داده است! بله اشتباه نکردید. این عنوان همان لیست بود!!
برای دیدن تصاویر اسکن شده اینجا و اینجا را کلیک کنید.
تصویر دوم روپرت را در صحنه از هری پاتر و محفل ققنوس نشان می دهید.
با تشکر از Rupert Grint.net و چوچانگ.
به روز رسانی
مشکل لینک عکس ها حل شد.