اخبار انجمن گفتگو

اطلاعیه انجمن گفتگو برای تکمیل کادر سرپرستی

انجمن گفتگوی دمنتور در آستانه سومین سال فعالیت خود، جهت تکیمل کادر مدیریت اقدام به جذب تعدادی از اعضای انجمن به عنوان سرپرست می کند.

علاقه مندان می توانند از این لینک شرایط و نحوه ارائه درخواست را مطالعه کنند.

مدیریت انجمن گفتگوی دمنتور