کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

قدیسان آلمانی در اکتبر می آید

سایت Carlsen ناشر رسمی آلمانی هری پاتر، اعلام کرد که نسخه آلمانی هری پاتر و قدیسان مرگ در 27 اکتبر 2007 (5 آبان 1386) منتشر خواهد شد. این نکته قابل توجه مخاطبین ایرانی است که انتظار دارند نسخه فارسی یک ماهه برایشان ترجمه شود!!