مختلف

جرج بوش یا هری پاتر؟ منفورترین و محبوب ترین

در فهرست شخصیت هایی که بیشترین تعداد خبر درباره آنها درج می شود، “جرج دابلیو. بوش”، رئیس جمهور آمریکا و “هری پاتر”، شخصیت داستانی معروف در رقابت تنگاتنگ برای اشغال صدر فهرست قرار دارند.
به گزارش سایت m&c، در این میان هری پاتر بارها بوش را شکست داده و خود بر رأس فهرست نشسته است و بارها نیز بوش بر هری فائق آمده و او را به جایگاه دوم فرستاده است.
اغلب وقتی واکنش ها نسبت به سخنرانی های رئیس جمهور آمریکا زیاد می شود، او بر هری پاتر چیره می شود اما نباید فراموش کرد که بوش هنوز نتوانسته حکومت ۴۵ روزه پاتر بر این فهرست در دو ماه گذشته را جبران کند.
در دو ماه گذشته اخبار مربوط به انتشار آخرین جلد هری پاتر و همچنین نمایش پنجمین قسمت فیلم های او که هر دو در ماه جولای اتفاق می افتد، این شخصیت را به سوژه داغ مطبوعات و رسانه های جهان تبدیل کرده بود.
بقیه در ادامه خبر…

اما هر گاه نام بوش به خاطر سخنرانی یا رویداد مهمی در مطبوعات و رسانه ها مطرح می شود، این هری پاتر است که از قافله عقب می افتد.
به نظر شما چطور ممکن است یک شخصیت داستانی گوی رقابت بیشترین خبرسازی را از رئیس جمهور آمریکا برباید؟
حال، اگر بوش بتواند هری پاتر را برای همیشه شکست دهد – با توجه به این که اغلب اخبار منفی درباره او درج می شود – آیا این به نفع او خواهد بود؟
شاید بعضی از مردم ترجیح دهند به عنوان رئیس جمهور آمریکا به شهرت برسند تا یک شخصیت داستانی، اما آنها نباید فراموش کنند که میزان محبوبیت هری پاتر در جهان با بوش قابل مقایسه نیست چرا که هری پاتر دست کم هیچ جنگی را آغاز نکرده است.