فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

اسکن های محفل ققنوسی مجله ها

این چند روز انقدر عکس های اسکن شده از هری پاتر و محفل ققنوس منتشر شده که تصمیم گرفتم همه آنها را یک جا و در یک خبر اطلاع بدم! نقل قول ها و خلاصه مطالب هم دیگه نمی نویسم و لینک عکس ها را می توانید در ادامه خبر ببینید. این عکس ها بعدا در گالری عکس سایت قرار خواهند گرفت.
این اسکن ها شامل عکس های جدید از فیلم محفل ققنوس، دنیل عزیز و… می شود.
با تشکر از آرش عزیز!

عکس های اسکن شده کتاب فیلم محفل ققنوس ایتالیایی:
اسکن ۱ اسکن ۲ اسکن ۳ اسکن ۴ اسکن ۵ اسکن ۶ اسکن ۷ اسکن ۸

مجله Genois (مصاحبه و عکس از دنیل):
اسکن ۱ اسکن ۲ اسکن ۳ اسکن ۴ اسکن ۵

مجله Pia:
اسکن

مجله trading card (عکس های جدید از محفل ققنوس):
کارت ۱ کارت ۲ دورسلی ها

عکس های اسکن شده کتاب فیلم محفل ققنوس ایتالیایی (سری دوم با عکس های جدید محفل ققنوس):
اسکن های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹

مجله اسمشو نبر! (عکس از روپرت):
اسکن