کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

تاریخ انتشار قدیسان مرگبار فرانسه بعدا اعلام میشود

سایت ناشر فرانسوی قدیسان مرگبار (Gallimard) اعلام کرده است که تاریخ انتشار این کتاب در این کشور در تاریخ هفتم ژوئن ۲۰۰۷ (June 7) اعلام خواهد شد.
Jean-Claude Gِtting که ۶ کتاب قبلی را به زبان فرانسوی ترجمه کرده است کار ترجمه ی این کتاب را نیز بر عهده دارد!!