کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

سوال چهارم اسکلاستیک منتشر شد

سوال چهارم از برنامه تبلیغاتی "به زودی هفت خواهد بود" از انتشارات اسکلاستیک هم منتشر شد.
قبلا هر هفت سوال این برنامه را برای شما لو دادیم.
سوال: چه کسی به چه کسی خواهد رسید؟ (قبلا سوال اشتباه ترجمه شده بود.)
برای پاسخ به این سوال چهارم اینجا را کلیک کنید و فایل پوستر PDF آن را هم از اینجا دریافت کنید. یک پوستر جدید هم اسکلاستیک قرار داده که از این صفحه می توانید آن را دریافت کنید.