فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

زمان کل فیلم محفل ققنوس اعلام شد

قبلا گفتیم که مدت زمان فیلم هری پاترو محفل ققنوس ۱۳۸ دقیقه یا ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه است. این زمان برای خود فیلم بدون بخش عوامل آن است.
امروز کمپانی وارنر براز اعلام کرد مدت زمان کل فیلم به اضافه عوامل آن ۱۵۰ دقیقه یا ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه می باشد.