فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

تاریخ اکران محفل ققنوس تغییر کرد

برای اولین بار در اکران فیلم های هری پاتر در ایالات متحده، تاریخ اکران فیلم هری پاتر و محفل ققنوس از ۱۳ جولای به ۱۱ جولای تغییر کرد. یعنی از ۲۲ تیر به ۲۰ تغییر کرد.
این تغییر تاریخ بصورت رسمی از جانب کمپانی وارنر براز تایید شده است.