کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

هری پاتر زنده می ماند

طرفداران مجموعه هری پاتر به سوال ” آیا شخصیت هری پاتر در جلد هفتم رمان خواهد مرد؟ ” پاسخ دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت Hpana، برخی سایت ها با طرح سئوال ” آیا هری پاتر خواهد مرد؟ ” از هواداران این کتاب خواستند تا انتهای این مجموعه را پیش بینی کنند.
تا به حال حدود صد هزار نفر به این سئوال پاسخ داده اند که شصت درصد آنها معتقدند هری پاتر در این داستان زنده خواهد ماند.
پیش از این نیز در سال ۲۰۰۵ این موضوع در قالب یک نظرسنجی عمومی در مورد مجلد ” شاهزاده دو رگه ” صورت گرفته بود که در آن هنگام نظر اکثر پاسخ دهندگان این بود که هری پاتر می میرد.