فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

۲۱ عکس جدید از محفل ققنوس

۲۱ عکس از کتاب فیلم ایتالیایی محفل ققنوس منتشر شده است که اکثر آنها جدید هستند. این عکس های اسکن شده شامل عکس های جینی، آمبریج که با چوبش هری را به صندلی بسته است، هری و دادلی، لوسیوس و سیریوس و تعدادی عکس از لونا در حال خواندن مجله طفره زن می باشد.
برای دیدن این عکس ها در گالری عکس ما، اینجا را کلیک کنید.