پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

این بار ۲۵ عکس جدید دیگر از محفل ققنوس!

باز هم عکس اسکن شده از کتاب فیلم محفل ققنوس. بیست و پنج عکس شامل نسخه های بهتر از عکس های قبلی و تصاویری جدید از چوچانگ، پرواتی پتیل، دامبلدور، آمبریج، سیریوس، لونا در دست های یک مرگ خوار، هری و لونا، هری و چو، رون، هرمیون و بقیه…
اینجا را کلیک کنید.