فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

فیلم Transformers محفل ققنوس را ضایع کرد!

همان طور که قبلا هم اعلام کرده بودیم، سایت MTV نظر سنجی برای "بهترین فیلم تابستانی که منتظر دیدن آن هستید" برگزار کرده بود. و متاسفانه محفل ققنوس جای خود را به فیلم Transformers واگذار کرد.