فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

پوستر های فرانسوی محفل ققنوس

امروز هم پوسترهای تکراری ولی با زبانی دیگر منتشر شده است. پوستر های تبلیغاتی فرانسوی هری پاتر و محفل ققنوس را می توانید اینجا، اینجا و اینجا مشاهده کنید.