پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
رولینگ

جادوگر جدید ماه در JKR.com

اریکا استرین رایت۱۹۳۲-۲۰۰۱
عامل اصلی بزرگترین بی آبرویی در سال ۱۹۵۰ در تهیه و فروش لوازم خانگی که با معجون های تقلبی شویندگی ویژه در واقع بیشترین آلودگی را به بار می آورد.