پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
فیلم 5 "هری پاتر و محفل ققنوس"

جزئیات جدید از محفل ققنوس

پاتریسا، یکی از خوانندگان وب سایت ماگل نت، اطلاعات بسیار جزئی و جدیدی را از برنامه جاری فیلم محفل ققنوس برایشان ارسال کرده است. این مطالب ممکن است قسمت هایی از فیلم را لو دهد، برای همین فقط اگر میخواهید بخوانید روی “ادامه خبر” کلیک کنید تا مطالب برای بقیه لو نرود. منتها، این مطلب فقط در مورد روش ها و ترتیب فیلم برداری فیلم و تغییراتی هست که اعمال کرده اند. با این حال، یک مطلب جالب برای تمام کسانی است که دوست دارند بیشتر در جریان فیلم قرار بگیرند!

“فیلم با نمایش هری در خیابان آغاز می شود، درست وقتی که دادلی را می بیند. این بخش دقیقا شبیه کتاب هست. یکی از تفاوت ها در دعوایی است که در خانه ی دورسلی ها رخ می دهد. بعد از این دعوا، گارد ویژه می آیند و هری را به خانه ی سیریوس می برند. وقتی هری وارد خانه می شود؛ آنها تمام چیزهایی که در کتاب سیریوس با نامه به هری گفته بود را به او می گویند. هرمیون و رون به او درمورد محفل ققنوس می گویند و بقیه به او در مورد چیزهایی که در وزارتخانه شنیده اند می گویند. صحنه ی بعدی هری را با آقای ویزلی نشان می دهد که در سالن بزرگ در وزارتخانه است. در صحنه ی دادگاه ما با آمبریج آشنا می شویم. در این بخش که لوسیوس در حال صحبت با فاج است از فیلم حذف شده است. بعد، شام قبل از قطار سریع السیر هاگوارتز را می بینیم. رون و هرمیون نامه هایشان را دریافت می کنند، که به آنها علام شده دانش آموز ارشد شده اند. هری احساس حسادت می کند.
بعد از این صحنه، هری در قطار ظاهر می شود. کمی با لونا صحبت می کند. هرمیون و رون در آنجا نیستند. جینی می گوید که آنها با بقیه ی دانش آموزان ارشد هستند. برای اولین بار صحنه ی حرکت آنها از ایستگاه قطار به سوی هاگوارتز را می بینیم، اما فقط تسترال ها نمایش داده می شوند. بعد، اولین شام را هم در فیلم خواهیم دید، در این زمان دلوروس آمبریج به عنوان مدرس هاگوارتز معرفی می شود و همچنین هاگرید که در هاگوارتز نیست.
از اینجا، عموی من چند تفاوت دیگر در فیلم را گفت، که در کلاس های اسنیپ و دلورس است. در ضمن گراوپ هم در فیلم هست. از کوییدیچ صحبت به میان می آید، اما صحنه ای از آن را نخواهیم دید، زیرا در آخرین بازی ما صحنه ای را می بینیم که هری با گرواپ ملاقات می کند. امتحانات نمایش داده می شود، و همچنین کلاس های چفت شدگی. اسنیپ در آخر هر درس معجون سازی به هری برای کلاس های چفت شدگی می گوید، و در اتاق گریمولد نیستند.
در نبرد آخر فیلم، همه جادوگران حضور خواهند داشت. صحنه چنگ بین هری و ولدمورت سه بار نوشته شده است، زیرا آن ها نمی دانند که چه زمان دامبلدور ظاهر می شود.
در ماه سپتامبر صحنه ی نبرد آخر فیلم، ضبط خواهد شد.”