رولینگ / کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

بیش از هشتاد هزار داوطلب برای مهمانی رولینگ

سایت La Depeche اطلاع داد که بیش از 80،000 نفر شانس خود را برای حضور در مهمانی 1،700 نفره ی جی.کی.رولینگ به مناسبت انتشار هری پاتر و قدیسان مرگ به نام"جی.کی.رولینگ و امضا زیر نور مهتاب" را امتحان کرده اند.
این رقابت از23 ماه می تا 11 جوون اجرا می شود و برندگان آن هم در 18 جوون معرفی می شوند.