پادکست لوموس | برای طرفدارهای حرفه‌ای هری پاتر
مختلف

دفتر پروفسور آمبریج را بازرسی کنید!

اکنون می توانید بوسیله تور مجازی که از لوکیشن فیلم هری پاتر و محفل ققنوس منتشر شده است، دفتر دلورس جین آمبریج را به طور کامل مشاهده کنید. می توانید این تور مجازی را با فورمت Quick time در اینجا مشاهده کنید.
تورهای مجازی چهار فیلم اول هری پاتر را به طور مستقیم از وب سایت شبکه دیوانه ساز ایرانی، در اینجا دریافت کنید.