رولینگ / کتاب 6 "هری پاتر و شاهزاده دورگه" / کتاب 7 "هری پاتر و یادگاران مرگ"

پوشش خبری: هری، کراب و گری در شب دوم

دومین شب از "شبی با هری، کری و گراب" با حضور جی.کی.رولینگ نیز گذشت و او به سوالات بزرگ و مهمی پاسخ داد که توجه شما رو به اون جلب می کنیم:
– به جز هری، جو دوست داره که هاگرید رو بتونه به دنیای واقعی بیاره.
– اطلاعات بیشتری از خاله پتونیا قراره تو کتاب هفت فاش بشه.
– توقع نداشته باشید که دامبلدور هم مثل گاندالف ارباب حلقه ها باز گرده.
– دامبلدور واقعا مرده است. "همه مجبورن از پنج مرحله غم و اندوه عبور کنند". رولینگ همچنین به سایت دامبلدور نمرده دات کام هم اشاره کرد.
– آینده ی رولینگ بعد از پاتر این است که استراحت طولانی مدتی از نویسندگی می کند. همچنین قصد دارد یک کتاب برای نوجوانان چاپ کند (تا به حال نیمی از آن را تهیه کرده است) که خیلی از رمان پاتر کوتاه تر است.

– کتابدارها در رمان های پاتر شیطان صفت هستند، با این حال می توانند به زیبایی در پیدا کردن همه اطلاعاتی که دانش آموزان نیاز دارند به آنها کمک کنند. "هرمیون نیمخواد همچین کاری داشته باشه!"
– سلمان رشدی نویسنده، با پسرش برای پرسیدن سوالی بلند شدند. "اسنیپ خوب هست یا بد". جو پاسخ داد "نظر شما مطمئنا جواب درست است."
– از رولینگ پرسیده شد که آیا سوالی بوده که تا به حال طرفداران باید می پرسیدند ولی هنوز سوال نکرده اند؟ جو بعد از مدتی فکر کردن هیچ سوال به خصوصی به ذهنش نرسید.
– جو گفت وقتی امروز عصر حمام کرده بود، ناگهان یک عنوان بهتری برای کتاب هفتم خودش پیدا کرد که به نظرش خیلی بهتر است. او هیچ اشاره ای به عنوان کتاب نکرد.
– استیفن کینگ گفت که خیلی از مرگ خواران می ترسد، جو هم گفت من هم خیلی از استیفن کینگ می ترسم.
– مدیر برنامه از سه نویسنده دعوت کرد تا به میز شام تشریف بیارند. در این لحظه استیفن ناگهان گفت از هری و هرمیون هم دعوت کنیم.
– بعد از اینکه از رولینگ پرسیده شد شخصیت هایی که دوست داری برای شام دعوت کنی را بگو. وی بعد از ذکر سه شخصیت اصلی، مکثی کرد. ناگهان جمعیت نام شخصیت های متفاوتی را فریاد می زدند. اما جو پاسخ داد که من تنها کسی هستم که میدونم در آخر کتاب چه کسانی زنده می مانند. زیرا وی اشتباها فکر کرده بود باید فقط شخصیت هایی را بگوید که آخر کتاب زنده می مانند. بعد از روشن شدن اینکه از مرده ها هم میتواند بگوید، وی دامبلدور و هاگرید را ذکر کرد.