بازی‌ها

نسخه آزمايشي بازي ويديويي “محفل” را دريافت كنيد!

به لطف كمپاني EA Games شما اكنون مي توانيد نمونۀ آزمايشي بازي ويديويي هري پاتر و محفل ققنوس را به طور مستقيم از اين لينك دريافت كنيد!
در همين رابطه، كمپاني EA همچنين وب سايت جديدي با نام “چيزهاي جادوگري” ايجاد كرده است. در اين وب سايت، علاوه بر اين كه مي توانيد بازي هاي كوچك گوناگوني همچون تيله سنگي، معجون ها و وردها را انجام دهيد، مي توانيد آنها را به وب سايت خود اضافه كنيد!