اما واتسون / دنیل ردکلیف / روپرت گرینت

صحبت هاي دنيل، اما و روپرت

وب سايت مجلۀ فلان در مقاله اي صحبت هاي بسيار جالبي از دنيل رادكليف (هري پاتر)، اما واتسون (هرميون) و روپرت گرينت (رون) منتشر كرده است. صحبت هاي زيادي از اين سه بازيگر منتشر شده كه موضوعات مختلفي دارد از جمله اين كه دن فكر مي كند كه اگر 1800 سال پيش زنده بود خوب ميشد، اما (واتسون) مي گويد كه گاهي با وجود اين كه لباس خوابش را در زير پوشيده، به مدرسه رفته است و روپرت از سليقه اش در موسيقي مي گويد!